Bytové družstvo Sokolovská


Informační deska družstva


 

POZVÁNKA

na členskou schůzi

Bytového družstva Sokolovská 1184

 

Oznamuji všem členům Bytového družstva Sokolovská 1184, že členská schůze

družstva se bude konat:

 

V pondělí 27.9.2021 v 17:00 hodin

 v prostorách sušárny domu 1184/28

 

s tímto pořadem jednání:

 

1. Prezentace, úvod, schválení programu

2. Zahájení členské schůze

3. Kontrola úkolů z minulé členské schůze

4. Hospodaření za rok 2020

5. Změna místopředsedy – oznámení o změně jednoho z členů představenstva

6. Volba nového člena představenstva - místopředsedy

7. Oprava rozvodu vody v bytovém domě – stoupačky – projednání CN, termínu

8. Organizační věci

9. Závěr.

 

Vzhledem k programu členské schůze nutná účast všech členů BD Sokolovská 1184.

 

Pozvánka na členskou schůzi je zároveň vyvěšena na našich webových stránkách

www.bd.-sokolovska.eu

informační deska

 

V Ostravě dne 1.9.2021

předsedkyně BD: Kateřina Jancíková

místopředseda BD: Bc. Karel Kosmák