Bytové družstvo Sokolovská


Informační deska družstva


 

POZVÁNKA

na členskou schůzi

Bytového družstva Sokolovská 1184

 

Oznamuji všem členům Bytového družstva Sokolovská 1184, že členská schůze

družstva se bude konat

 

Ve čtvrtek 20.10.2022 v 17:00 hodin

v prostorách sušárny domu 1184/28

 

s tímto pořadem jednání:

 

1. Prezentace, úvod, schválení programu

2. Zahájení členské schůze

3. Kontrola úkolů z minulé členské schůze

4. Hospodaření za rok 2021 – projednání navýšení FO od 1.1.2023

5. Rozvody vody v bytovém domě – stoupačky

6. Projednání, schválení navýšení poplatků za převod členského podílu

7. Projednání, schválení navýšení poplatků za pronájem bytové jednotky

8. Projednání, schválení podmínek rekonstrukcí jednotlivých bytů v bytovém domě

9. Plyn – projednání aktuální situace na trhu, případné schválení odpojení od plynu

10. Projednání tepelného čerpadla (aktuální situace, možnosti dotace a financování)

11. Organizační věci

11. Závěr.

 

Vzhledem k programu členské schůze nutná účast všech členů BD Sokolovská 1184.

 

Pozvánka na členskou schůzi je zároveň vyvěšena na našich webových stránkách

www.bd.-sokolovska.eu

informační deska

 

V Ostravě dne 4.10.2022

předsedkyně BD: Kateřina Jancíková

místopředseda BD: Bc. Karel Kosmák

místopředseda BD: Šárka Hauková