Bytové družstvo Sokolovská


Informační deska družstva


 

POZVÁNKA

na členskou schůzi

Bytového družstva Sokolovská 1184

 

Oznamuji všem členům Bytového družstva Sokolovská 1184, že členská schůze

družstva se bude konat

 

Ve čtvrtek 5.10.2023 v 17:00 hodin

v prostorách sušárny domu 1184/28

 

s tímto pořadem jednání:

 

1. Prezentace, úvod, schválení programu

2. Zahájení členské schůze

3. Kontrola úkolů z minulé členské schůze

4. Hospodaření za rok 2022 – projednání navýšení FO od 1.1.2024

5. Balkóny – projednání reklamací/závad před koncem záruky

7. Projednání stanov BD Sokolovská 1184 a domovního řádu

8. Organizační věci – dotazy, připomínky, podněty

9.Závěr

 

Vzhledem k programu členské schůze nutná účast všech členů BD Sokolovská 1184.

 

Pozvánka na členskou schůzi je zároveň vyvěšena na našich webových stránkách

www.bd-sokolovska.eu

informační deska

 

V Ostravě dne 14.9.2023

předsedkyně BD: Kateřina Jancíková

místopředseda BD: Bc. Karel Kosmák

místopředseda BD: Šárka Hauková