Bytové družstvo Sokolovská


Pozvánka na ČS


 

 

 

POZVÁNKA

na členskou schůzi

Bytového družstva Sokolovská 1184

 

Oznamuji všem členům Bytového družstva Sokolovská 1184, že členská schůze

družstva se bude konat

 

Ve čtvrtek 4.4.2024 v 17:00 hodin

v prostorách sušárny domu 1184/28

 

s tímto pořadem jednání:

 

1. Prezentace, úvod, schválení programu

2. Zahájení členské schůze

3. Kontrola úkolů z minulé členské schůze

4. Projednání a schválení možnosti změn v platbě nájmu (SIPO, INKASO, převod)

5. Úprava záloh topení, VEOLIA – v návaznosti na vyúčtování za rok 2023

6. Oprava svislých elektro rozvodů ve společných prostorách

7. Rekonstrukce jednotlivých bytů v bytovém domě, údržba bytů dle stanov

8. Projednání návrhu tzv. družstevního elektro revizního technika na smlouvu, který  by prováděl revize v bytech, ve kterých bude provedena rekonstrukce nebo  

    stavební úprava po jejich dokončení

9. Plyn – projednání aktuálního stavu dle poslední revize a schválení odpojení BD od plynu

10. Organizační věci

11. Závěr.

 

Vzhledem k programu členské schůze nutná účast všech členů BD Sokolovská 1184.

 

Pozvánka na členskou schůzi je zároveň vyvěšena na našich webových stránkách

www.bd-sokolovska.eu

informační deska

 

                                                                                                                                                        V Ostravě   19.3.2024

 

předsedkyně BD: Kateřina Jancíková

místopředseda BD: Bc. Karel Kosmák

místopředseda BD: Šárka Hauková