Bytové družstvo Sokolovská


Pozvánka na ČS


  

  POZVÁNKA

na členskou schůzi

Bytového družstva Sokolovská 1184

 

Oznamuji všem členům Bytového družstva Sokolovská 1184, že členská schůze družstva se bude konat

 

Ve čtvrtek 5.3. v 10:30 hodin

na notářství JUDr. Jarmila Valigurová

28.října 1610/95, 702 00 Moravská Ostrava

 

s tímto pořadem jednání:

 

1. Prezentace, úvod, schválení programu

2. Zahájení členské schůze

3. Rekonstrukce balonů – přístavba nových lodžií

    - projednání úvěru, schválení výše úvěru, zajištění úvěru

    - splatnost, výše úrokové sazby, Souhlas se zajištěním úvěru zástavou, navýšení FO

4. Změny ve stanovách:

 

1.       V rámci článku 31 dochází k vložení nového bodu 4, a to následujícího znění:

 

„4. Členská schůze je oprávněna svým rozhodnutím stanovit administrativní či jakékoliv jiné poplatky, které jsou povinni uhradit členové družstva za jednotlivé administrativní úkony družstva (tedy např. poplatek za administrativní úkony související s převodem členských práv a povinností). Poplatky jsou příjmem družstva.“

 

  - změna funkčního období představenstva, aktuálně 3 roky/návrh 5 let

5. Odvolání představenstva

   - navrhuje se odvolání všech členů představenstva s ohledem na konec funkčního období, ke kterému dojde v letošním roce

6. Volba představenstva

  - navrhuje se volba členů představenstva v dosavadním složení

 

7. Závěr.

 

Vzhledem k programu členské schůze nutná účast všech členů BD Sokolovská 1184.

 

Pozvánka na členskou schůzi je zároveň vyvěšena na našich webových stránkách

www.bd.-sokolovska.eu

pozvánka

                                                                                                          V Ostravě dne 18.2.2020

předsedkyně BD:    Kateřina Jancíková

místopředseda BD: Bc. Karel Kosmák 

místopředseda BD: Karel Kolasa